Kondicioner Midea multisplit kanalor njesi e brendshme 18kBTU

Seria: MTIU 18kBTU
Tipi: Kanalor
Kodi i Njesise se brendshme: MTIU-18FNXD0
Teknologjia: Inverter