Kondicioner Midea multisplit kanalor njesi e brendshme 9kBTU

Seria: MTIU 9kBTU
Tipi: Kanalor
Kodi i Njesise se brendshme: MTIU-09FNXD0
Teknologjia: Inverter