Midea multisplit | njesi e jashtme | M3O-21FN-Q

Seria: Multisplit
Tipi: Njesi e Jashtme
Numri i daljeve: 3
Njesia e jashtme: M3O-21FN-Q

Teknologjia: Inverter
Gazi: R410