Midea multisplit | njesi e jashtme | M4O-28FN1-Q

Seria: Multisplit
Tipi: Njesi e Jashtme
Numri i daljeve: 4
Njesia e jashtme: M4O-28FN1-Q

Teknologjia: Inverter
Gazi: R410