Midea multisplit | njesi e jashtme | M5O-42FN1-Q

Seria: Multisplit
Tipi: Njesi e Jashtme
Numri i daljeve: 5
Njesia e jashtme: M5O-42FN1-Q

Teknologjia: Inverter
Gazi: R410