Midea multisplit | njesi e jashtme | M2O-18FN1-Q

Seria: Multisplit
Tipi: Njesi e Jashtme
Numri i daljeve: 2
Njesia e jashtme: M2O-18FN1-Q

Teknologjia: Inverter
Gazi: R410